הסיפור שלנו

מי אנחנו

המרכז הקהילתי יהודי-ערבי ע"ש סר צ'רלס קלור- עכו התחיל בשנת- 1985 כחוג פשוט לשיעורי בית שנוהל על ידי מוחמד פחילי באופן התנדבותי ממקלט המקומי, כחלק מהמאבק  של התושבים לשפר את מצבה של שכונתם. ב-1991 קרן קלור התחיל לממן את המרכז ופחילי התחיל לנהל את המרכז באופן רשמי.

המרכז הוא ארגון עצמאי, לא למטרת רווח ולא פוליטי. המרכז ממומן כמעט כולו באופן וולנטרי מאנשים מארצות הברית ואנגליה אשר מאמינים בחשיבות עבודתנו ביצירת עתיד טוב יותר.

מטרת המרכז הוא לספק שירות איכותי וזול לתושבי עכו ללא יחס לאתניות או יכולת לשלם. אנחנו שואפים להיות חלק אינטגרלי בחייהם של תושבי עכו, בזמן חינוך ילדי עכו להיות אזרחים אחראים במדינת ישראל.

הרבה מהילדים במרכז הם עניים וממשפחות גדולות אשר יודעים רק חיי רחוב. אנחנו נלחמים בפרישה מבית ספר על ידי סיפוק חוגים ופעולות אשר תומכים בלמידה ומעודדים את הילדים להשתלב בבית ספר. אנחנו מספקים גם פעולות לנשים ולגמלאים מברית המועצות.