תכניות גמלאים

בית מחוץ לבית

תוכנית זו מיועדת לעולים מברית המועצות. המועדון נותן מענה לצרכים התרבותיים של אוכלוסייה שהשאירה חלק גדול ממה שהכירה ואהבה בברית המועצות. הפעולות כוללות ריקודי עם, תיארון ואופרה.

קבלה: כחלק מקבלה לעם, הקבוצה נפגשת כמה פעמים בשבוע כדי ללמוד על העולם המרתק של יהדות מיסטית.